• Telefon Numaramız

    +905074721696
  • E posta Adresimiz

    info@alidyainsaat.com

Taahhüt Hizmetleri:

İnşaat taahhüdü: Gerek resmi ve gerekse özel sektör yatırımcı kuruluşlarının hazırlattığı projelere dayalı olarak çeşitli usullerle ihale edilen işlerin inşaat taahhüt hizmetlerini yüklenebilmektedir.

Proje-İnşaat taahhüdü: Yatırımcı kuruluşların talebine göre yatırım sahasının etüdü, proje ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi ve yatırımcı tarafından tercih edilen alternatifin projelendirilerek inşaat işleriyle birlikte yüklenilmesi sürecini kapsamaktadır.

Anahtar Teslim İnşaat Taahhüdü: Bu yöntemle söz konusu yatırımın fizibilitesi, projelendirilmesi, inşaat işleri yanında ayrıca teçhizatı ve tefrişatı ile birlikte işletmeye alınması dahil her türlü mühendislik ve işletmecilik hizmetlerinin yüklenilmesi söz konusudur.

Proje Geliştirme Hizmetleri:

Öz Sermayeli Yatırım Hizmetleri: Şirketlerimizin kendi kaynaklarını kullanarak temin ettiği araziler üzerinde, yapılan fizibilite ve piyasa araştırması çalışmalarının sonuçlarına ve söz konusu arazinin konumuna bağlı olarak gerekli projelerin geliştirilmesi ve inşaat işlerinin anahtar teslim yaklaşımına benzer bir anlayışla tamamlanarak piyasaya arz edilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.

Gelir Ortaklığı veya Kat Karşılığı Yüklenici Hizmetleri: Başkalarına ait araziler üzerinde, arazi sahibiyle yapılan sözleşme kapsamında Söz konusu arazinin konumuna ve imar şartlarına bağlı olarak gerekli projelerin hazırlanması, inşaatların tamamlanması ve satışından elde edilecek gelirin anlaşmadaki paylaşım oranlarına göre taksim edilmesi veya, o Önceden üzerinde anlaşılan paylaşma şekline göre, taraflara düşen adet ve büyüklükteki taşınmazların pay edilmesi, şeklindeki anlaşma modelleridir.